O psie, który jeździł koleją.

Zryczałyśmy się wczoraj obie do poduszki. 
Jaka będzie następna lektura?